Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

alexnouveau
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viainsanedreamer insanedreamer

September 19 2018

alexnouveau
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom

September 18 2018

alexnouveau
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viapsyentist psyentist

September 17 2018

0541 b93f
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viajazon jazon
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viaIzzy721 Izzy721
alexnouveau
Reposted fromFlau Flau viaJustuska Justuska
alexnouveau
4280 6b88 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect

September 14 2018

alexnouveau
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant

August 22 2018

alexnouveau
3564 246b 500
Reposted fromtichga tichga viarunkenstein runkenstein
alexnouveau
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy

August 17 2018

alexnouveau
8535 c07d
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaatranta atranta
9733 f4f1 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaatranta atranta

August 06 2018

alexnouveau
3038 49c2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect

August 03 2018

alexnouveau

iseo58: Japanese Inn, Kurokawa Onsen Hot Springs, Kumamoto, Japan

July 31 2018

alexnouveau
7628 a974 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaTiffanys Tiffanys
alexnouveau
6999 961a
Reposted frommrrru mrrru vianineinchnails nineinchnails

July 23 2018

alexnouveau
0281 730b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainto-black into-black
alexnouveau
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viainsanedreamer insanedreamer
alexnouveau
Źródło:mirei-chan
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer

July 17 2018

alexnouveau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl