Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

alexnouveau
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viamojanazawsze mojanazawsze

May 23 2017

alexnouveau

May 22 2017

alexnouveau
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być
alexnouveau
2199 c0a7 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu

May 16 2017

alexnouveau
6017 e8fc 500
Reposted fromoll oll viakatastrofo katastrofo

May 15 2017

alexnouveau
5844 9ab7
Reposted fromnyaako nyaako viagraphic-art graphic-art
alexnouveau
5340 63b9
Reposted bydivicoffeebitchnewbeginningpartyhardorgtfosleeperPokobiecemulordofdragonss
4446 dbf6

palomamia:

Nickolas Muray

Reposted fromnudes nudes viakatastrofo katastrofo
9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaJustuska Justuska

May 12 2017

May 11 2017

3956 8526

hplyrikz:

Everything I love here

Reposted fromfreakish freakish
Comparing yourself to others is an act of violence against your authentic self.
Iyanla Vanzant  (via wnq-anonymous)
Reposted fromfreakish freakish

May 10 2017

alexnouveau
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.

May 09 2017

0447 4e9a 500

soulstratum:

Saint Montan, France

Reposted fromfreakish freakish
1075 ba03 500
Reposted fromKiro Kiro

May 06 2017

alexnouveau
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted fromrefuge refuge viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl