Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

alexnouveau
2806 bba1 500

City Street in the Moonlight by Louis Michel Eilshemius

Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings

July 03 2017

0095 219f
Reposted fromkostuchna kostuchna vialexi lexi
alexnouveau
Reposted fromSardion Sardion viaraZe raZe

July 01 2017

alexnouveau
Wiesz, myślę, że mogłabym o Tobie zapomnieć...gdyby tylko nie moje nogi, które odmawiają posłuszeństwa na Twój widok, gdyby nie moje serce, które wyskakuje na Twój widok, gdyby nie ręce, które szukają Twoich, gdyby nie oczy, które Cię stale wypatrują, gdyby nie umysł, który wciąż rozkazuje wierzyć.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamojanazawsze mojanazawsze

June 30 2017

alexnouveau
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viadivi divi

June 13 2017

alexnouveau
alexnouveau
4522 0c8d

sadness-here:

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro
alexnouveau
Reposted fromFlau Flau viawilcza wilcza
4033 18c5 500

bookshelfporn:

Stony Island Arts Bank, Chicago. 

Image: Tom Harris © Hedrich Blessing. Courtesy of Rebuild Foundation.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawasteland wasteland
alexnouveau
3724 4da1 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viawasteland wasteland

June 04 2017

alexnouveau
1972
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski
6137 9986
Reposted fromplan9 plan9 viawilcza wilcza

May 31 2017

alexnouveau
8122 e9e7 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
alexnouveau
4712 044d 500
Reposted fromtichga tichga viadivi divi
alexnouveau

May 24 2017

alexnouveau
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viamojanazawsze mojanazawsze

May 23 2017

alexnouveau

May 22 2017

alexnouveau
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być
alexnouveau
2199 c0a7 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl