Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

alexnouveau
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaou ou
alexnouveau
5786 c9ee 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect
alexnouveau
"Czytać należy intensywnie. Czasami powinieneś czytać z intensywnością większą od tej, z jaką pisano tekst, który czytasz. Czytać należy gorliwie, z pasją, z uwagą i bezlitośnie. Autor może paplać, lecz ty czytaj rozumnie; każde słowo, jedno po drugim, tam i z powrotem, wsłuchując się w książkę, wypatrując śladów, które prowadzą w gąszcz, uważając na tajemnicze sygnały, które sam autor mógł przeoczyć, gdy kroczył naprzód w puszczy swojego dzieła. Nigdy nie należy czytać lekceważąco, od niechcenia, jak ktoś, kogo zaproszono na królewską ucztę, a on tylko dłubie końcem widelca w potrawach. Czytać trzeba elegancko, wielkodusznie. Czytać należy tak, jakbyś w celi śmierci czytał ostatnią książkę, którą ci przyniósł strażnik więzienny. Czytać trzeba na śmierć i życie, bo to największy ludzki dar. Pomyśl: tylko człowiek umie czytać. ” 
- Sándor Márai

May 18 2018

alexnouveau
1780 b206 500
Reposted fromKarlsquell1337 Karlsquell1337 vianelabai nelabai
alexnouveau
1439 c629 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanananana banananana

May 15 2018

alexnouveau
Reposted fromFlau Flau
alexnouveau
6596 e649 500
illustrator Kazuaki Horitomo

May 14 2018

alexnouveau
Reposted fromshakeme shakeme viaarchitect architect
alexnouveau
Bɪɢ Fᴏᴜʀ Fᴀʟʟs

May 11 2018

9065 717b 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via4777727772 4777727772
1410 0c51 500
alexnouveau
6657 5106 500
Reposted fromOFFka OFFka viamakle makle
alexnouveau
1519 75dc
Reposted frommakle makle
alexnouveau

Trochę to dziwne, nie uważasz?
Że bliscy stają się dla siebie dalecy i trwają w tym tak dla zasady, bo przecież obojgu to doskwiera. Trochę to dziwne, że ludzie potrafią zamknąć usta mając sobie nadal wiele do powiedzenia... To bardzo dziwne znać kogoś dobrze i udawać, że się go nie zna wcale... Tylko dlatego, że nadal coś dla nas znaczy wbrew logice...

— Porypana panna M.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaPoranny Poranny
alexnouveau

May 10 2018

9522 02da 500
Reposted frombrumous brumous viakazikova kazikova
alexnouveau
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman vianomnomnom nomnomnom
alexnouveau
0055 9f21 500
Reposted fromgodflesh godflesh vianomnomnom nomnomnom
alexnouveau
Spędzasz całe swoje życie w labiryncie, zastanawiając się, jak któregoś dnia z niego uciekniesz i jakie niesamowite to będzie uczucie, zamiast po prostu to zrobić. Wykorzystujesz przyszłość, żeby uchronić się przed teraźniejszością
— Sz A
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
alexnouveau
6452 02d8 500
Reposted fromnusiak nusiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl